Da liễu & Hoa liễu

Liên hệ ngay

Khoa Da liễu - Bệnh viện đa khoa Thái Bình hiện có đội ngũ bác sỹ người Việt Nam làm việc thường xuyên và các bác sỹ người nước ngoài làm việc luân phiên.


Khoa Da liễu - Bệnh viện đa khoa Thái Bình hiện có đội ngũ bác sỹ người Việt Nam làm việc thường xuyên và các bác sỹ người nước ngoài làm việc luân phiên.