Tư vấn tâm lý & tinh thần

Liên hệ ngay

Tâm thần học là chuyên khoa về phòng ngừa, đánh giá, chẩn đoán và tạo sự cân bằng cho các bệnh nhân bị bệnh về tâm thần và trí tuệ.


Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình (BVĐKCLCTB) được thành lập từ hai thành viên là: Công ty Cổ phần Vietnam Healthcare Holdings (VHH) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Địa chỉ số 530 đường Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

BVĐKCLCTB được đầu tư xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2327612686 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/09/2016 có quy mô 600 giường bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình (BVĐKCLCTB) được thành lập từ hai thành viên là: Công ty Cổ phần Vietnam Healthcare Holdings (VHH) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Địa chỉ số 530 đường Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

BVĐKCLCTB được đầu tư xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2327612686 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/09/2016 có quy mô 600 giường bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình (BVĐKCLCTB) được thành lập từ hai thành viên là: Công ty Cổ phần Vietnam Healthcare Holdings (VHH) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Địa chỉ số 530 đường Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

BVĐKCLCTB được đầu tư xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2327612686 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/09/2016 có quy mô 600 giường bệnh.

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình (BVĐKCLCTB) được thành lập từ hai thành viên là: Công ty Cổ phần Vietnam Healthcare Holdings (VHH) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Địa chỉ số 530 đường Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

BVĐKCLCTB được đầu tư xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2327612686 do UBND tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/09/2016 có quy mô 600 giường bệnh.