Chấn thương & Chỉnh hình

Liên hệ ngay

Khoa Chấn thương & Chỉnh hình của Bệnh viện chuyên điều trị các tổn thương do tai nạn hoặc các bệnh lý cấp và mãn tính thuộc về hệ cơ-xương.


Khoa Chấn thương & Chỉnh hình của Bệnh viện chuyên điều trị các tổn thương do tai nạn hoặc các bệnh lý cấp và mãn tính thuộc về hệ cơ-xương.