Liên hệ ngay

Quy trình khám có bảo hiểm ngoại trú


Đối với khách hàng có bảo hiểm y tế

Bước 1: Cấp số thứ tự làm thủ tục đăng ký - Nhân viên tiếp đón hướng dẫn khách hàng lấy số thứ tự tại cây lấy số tự động

Bước 2: Đăng ký khám bệnh - Khách hàng làm thủ tục đăng ký khám bệnh tại quầy đón tiếp – thu ngân

Bước 3: Khám Bệnh - Khám chuyên khoa và thực hiện các kỹ thuật lâm sàng (nếu có) theo chỉ định của bác sĩ

Bước 4: Thanh toán tiền ngoài BHYT và chênh lệch (nếu có) - Nhân viên thu ngân thông báo cho khách hàng số tiền cần thu theo phiếu chỉ định.

Bước 5: Thực hiện cận lâm sàng – Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng đến nơi làm dịch vụ cận lâm sàng theo chỉ định trên phiếu, hướng dẫn khách hàng tự kiểm tra tiến trình làm cận lâm sàng  và quay về phòng khám ban đầu chờ kết quả.

Bước 6 : Kết luận bệnh – Bác sĩ kết luận bệnh và chuyển bệnh nhân nhập viện (nếu có)

Bươc 7: Thanh toán BHYT trả thẻ - Nhân viên tiếp đón hướng dẫn khách hàng làm thủ tục xác nhận BHYT tại quầy thanh toán

Bươc 8: Cấp phát thuốc – Tại quầy thuốc bệnh viện