Liên hệ ngay

Giới thiệu chung về phòng Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng


Giới thiệu chung

Phòng chăm sóc sức khỏe cộng đồng là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện. Nhiệm vụ của phòng là tổ chức hướng dẫn, giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng và truyền thông, thông tin trong và ngoài bệnh viện Mục tiêu xây dựng một bệnh viện theo tiêu chuẩn bệnh viện chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Y tế.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Tổ chức đón tiếp, đăng ký, điều tiết khách hàng đến các phòng khám bệnh. Giải quyết các thủ tục hành chính vào, ra viện. Thu ngân, thanh toán viện phí. Hướng dẫn, chăm sóc, thăm hỏi, tư vấn khách hàng.

Giải đáp, tiếp nhận các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng. Tổ chức họp hội đồng người bệnh, khảo sát và thăm dò ý kiến khách hàng.

Xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin đến khách hàng. Tham mưu giải pháp khuyến khích, thu hút khách hàng.

Biên tập trang Web, các trang mạng xã hội (Fanpage, Youtube). Tiếp nhận thông tin phản hồi Thường trực tiếp nhận thông tin từ thư viện pháp luật, các cổng thông tin Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm, liên kết đối tác chuyên gia cho các khoa chuyên môn. Triển khai thực hiện công tác xã hội.